Smluvní podmínky

Vzdělávací instituce PaedDr. Iva Tomášková, IČO: 01193791 se sídlem Stiborova 20, 779 00 Olomouc, upravuje smluvní podmínky vzniklé při poskytování služeb v oblasti vzdělávání – pořádání kurzů, školení na míru, poradenství a koučinku. Smluvní vztah mezi PaedDr. Ivou Tomáškovou vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu a to prostřednictvím www.tomvzdelavani.cz, iva@tomvzdelavani.cz. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky.

PaedDr. Iva Tomášková se zavazuje zákazníkovi poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje všechny služby uhradit v plné výši.

Přihláška

Přihlašování na vzdělávací akce je možné online přes webové stránky www. tomvzdelvani.cz, Emailem iva@tomvzdelavani.cz, tomaskovaiva@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 608617554. Poté, co bude vytvořena objednávka, obdrží účastník potvrzení objednávky. Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí došlých přihlášek.

Na vzdělávací akce se mohou přihlašovat i zájemci z řad nepedagogické veřejnosti

Objednávka zakázkových kurzů

Pro objednání zakázkového kurzu, prosím, kontaktujte na kontaktním E-mailu iva@tomvzdelavani.cz, nebo na telefonním čísle 608617554, veškeré podrobnosti budou s vámi dohodnuty individuálně. Po odsouhlasení podmínek obou stran se stává objednávka zakázkové vzdělávací akce závaznou

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je uveden v Kč za jednoho účastníka u každé vzdělávací akce. Na vzdělávací akce, které mají akreditaci MŠMT je možné čerpat prostředky ze státního rozpočtu na DVPP, různé operační programy a Šablony

Úhrada

Platba bude provedena po konání akce. Na akci, při prezentaci, Vám bude předána faktura, která bude mít 14 ti denní splatnost.

Je možná také i platba v hotovosti na místě při prezentaci v den konání akce. Účastník obdrží potvrzení o platbě

Změny, či zrušení akce

Vzdělávací instituce si vyhrazuje právo na změnu lektora, zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. Přihlášeni zájemci budou včas informování o změnách či úplného zrušení akce prostřednictvím Emailu, nebo telefonicky na kontakty, které budou uvedeny v přihlášce

Osvědčení o absolvování akce

Každý účastník obdrží písemné osvědčení o absolvování. Podmínkou pro jeho vydání je účast na akci v odpovídající časové dotaci, tj. 75% z celkové doby trvání akce

Odhlášení ze vzdělávací akce a stornovací podmínky

Účast na vzdělávací akci lze zrušit 2 pracovní dny před konáním akce. Při neomluvené absenci bude účtován poplatek ve výši 100% účastnického poplatku, kratším zrušením jak 2 pracovní dny bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% účastnického poplatku.

Při vícedenních akcích, kde bude zajištěno stravování a nocleh je bezplatná stornovací doba účastnického poplatku včetně stravování a noclehu 14 dní před termínem akce

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje přihlášeného účastníka jsou zpracovávány a uchovávány pro účely zpracování agendy související se vzdělávacími akcemi, v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
Vytvořil Petr Smejkal
envelopephone-handset