Matematická pregramotnost a jak ji rozvíjet u dětí předškolního věku

Akreditace:
MŠMT-677/2022-4-106
Termín:
07.11. 2024 09:00 - 07.11. 2024 15:00
Místo:
Lipka Brno - Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Kamenná 20, 693 00 BRNO
Cena:
1 700 Kč

Matematická pregramotnost a jak ji rozvíjet u dětí předškolního věku

Seminář seznámí účastníky s tím, co by mělo zvládat dítě předškolního věku v mateřské škole ve vztahu k matematickým činnostem. Rozvoj schopnost porovnávat, třídit, skládat a kompletovat. Hledání a vytváření shod a rozdílů jako významného nástroje rozvoje specifických schopností a dovedností pro pochopení matematiky. Rozvoj předmatematických představ je v předškolním vzdělávání založen na vytváření rozmanitých činností, dostatku příležitosti k rozvoji vědomostí, dovedností a schopností, návyků a rozvoje řeči, komunikace, pohybových dovedností a orientace v prostoru. Seminář bude veden formou aktivního výkladu a možností diskuse a příkladů dobré praxe. Účastníci semináře si vyzkouší některé činnosti a získají náměty na různé činnosti podporující matematickou gramotnost.

Seminář je osmihodinový  9,00 - 15,00

Lektor vzdělávacího programu: PaedDr. Iva Tomášková

Přihláška    Vzkaz:

    Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
    Vytvořil Petr Smejkal
    envelopephone-handset