Letní škola s panem Jiřím Haldou

Akreditace:
MŠMT - 9103/2023-4-392
Termín:
05.08. 2024 14:00 - 07.08. 2024 12:00
Místo:
Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko
Cena:
7 000 Kč

Agrese a její řešení

Agrese je jev, který z fyziologického hlediska dovoluje růst, dosahovat cílů, rozvíjet se. Má mnoho podob a jednou z nich je ona klasická agresivita nekonstruktivního typu – má za účel ubližovat. A to ať komunikačním či fyzickým způsobem.

Pro svoje chování však potřebujeme vzory. Pokud se agresivita stane problémem ve skupinové dynamice, je třeba si uvědomit, že děti v podstatě jen napodobují vzory. A proto je nezbytné, aby ti, kdo se řešením agrese zabývají byli dobrými vzory.

Je třeba se zaměřit na výchovné styly, ale také sami na sebe, abychom nebyli sami problematickými vzory v tom, že kritizujeme něco, co si sami nedokážeme ohlídat u sebe, popř. nemáme dost odvahy řešit či dotahovat kauzy do zdárného řešení.

-   problematické kolektivy – třídy, pedagogické sbory. Jak správně „číst“ atmosféru a zároveň dynamiku třídy – jak akceptovat její jedinečnost. Rizika porovnávání dětí a tříd. Problematičtí jedinci ve třídách – role dětí v kolektivu a co s nimi. Problematická (až neutvořená) dynamika kolektivu s inklinací k sociopatologickým jevům (agrese, kouření, alkohol…).

- konflikty a jejich řešení, krizové scénáře chování, kázeňské přestupky a jejich kořeny (výchovné vlivy, nereálné výkonové nároky rodičů, iluze o životní náplni, nezájem, problematické hodnocení rodiči…). Cesta k pochopení takového chování, základní chyby v reakcích autority (učitele, ředitele, psychologa, rodiče…).

- kriteria a fáze krize, cesta k jejich nápravě. „Kontrakt“ o nastavování pravidel, zvýšená reflexe kolektivu i reflexe učitelského sboru. Typické a chronicky se opakující situace. Problematický rodič, možnost navázání komunikace a angažovanosti. Situační rizika (konflikty mezi čtyřma očima, vynášení informací, pomluvy…). Motivace ke změně postoje.

- komunikace a vlastní reflexe podařených i nepodařených zvládnutí situace

- praktické řešení vzniklých situací

- diskuze, závěr

Časová dotace semináře: 8 hodin

Lektor vzdělávacího programu: Mgr. Jiří Halda

 

Sociální dovednosti a efektivní komunikace

Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Kolektivy kolegů i dětí jsou rozmanité a v důsledku toho je i rozmanitá interakce. Největší nároky jsou kladeny na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, proto je důležitá kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků pedagogických pracovníků.

Pohled na dynamiku skupin z hlediska věkových obvyklostí, procesů učení, motivace, výchovných stylů, společenských trendů – pro pochopení problematiky situace současného školství a rizik této profese je nezbytné vědět, co je v systémových trendech neatraktivní a nepoužitelné. A co je naopak funkční, na co je možné navázat.

Aktivní stereotypy člověka, skupin – škála aktivace a následná realizace v kombinaci s přirozenou iniciativností člověka (skupiny) – pochopení práce s lidmi (dítětem, dospívajícím i dospělým, skupinami dětí, dospívajících i dospělých) je zakotveno v akceptování jeho přirozené iniciativnosti. Tj. schopnosti se rychle, méně rychle nebo pomalu aktivovat, kvalitně zorientovat a následně jednat.

Hlavní zásady práce s jedinci i kolektivy – komunikační kvalita, způsoby verbální (obsahové), paraverbální (doprovodné), neverbální (formální) a písemná. Kvalitní cíle komunikace, vhodně volené způsoby pro cílovou skupinu a reálně nastavené časové možnosti. Hlavní chyby v těchto oblastech ve školách běžně akceptované (nikoliv běžně realizované – vysoká tolerantnost učitelských sborů vede k precedentním a zároveň akceptovaným jednotlivostem, kdy učitel ironický, nenaladěný až ponižující nemá kvalitní zpětnou vazbu od většiny kolegů, kteří s jeho chováním vnitřně neladí).

Hlavní nedostatky vzájemné komunikace na straně učitelů i na straně problematicky laděných kolektivů – nadměrná obsahová náročnost, kvalita artikulace (kvalitativní – tempo řeči i logopedická kvalita), malá x nadměrná aprobovanost, nezkušenost, malý prostor pro dotazy a diskuzi, nedostatečná reflexe, osobní antipatie.

Diskuse, závěr

Časová dotace semináře: 8 hodin

Lektor vzdělávacího programu: Mgr. Jiří Halda

Cena za seminář: 3500,-

Cena za ubytování + stravu: 3500,-

Celková cena 7 000,-

Organizace semináře:

pondělí 5.8.2024: 14,00 ubytování, 15,00 - 18,00 seminář

úterý 6.8.2024:  9,00 - 12,00 hodin seminář, 15,00 - 18,00 hodin seminář

středa 7.8.2024: 9,00 - 12,00 seminář, 12,00 hodin oběd a odjezd domů

 

Přihláška    Vzkaz:

    Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
    Vytvořil Petr Smejkal
    envelopephone-handset