Efektivní spolupráce s asistentem pedagoga

Akreditace:
MŠMT-677/2022-4-106
Termín:
21.11. 2024 09:00 - 21.11. 2024 15:00
Místo:
Lipka Brno - Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Kamenná 20, 693 00 BRNO
Cena:
1 700 Kč

Efektivní spolupráce s asistentem pedagoga

MŠMT - 677/2022-4-106

Časová dotace 8 hodin

Účastníci si prohloubí kompetence v oblasti podpory dětem a žákům s potřebou podpůrných opatření v zajištění asistenta pedagoga. Seznámí se s náplní práce asistentů pedagoga. Seminář bude veden aktivním výkladem s možností diskuse s rozborem konkrétních příkladů. Součástí bude rozbor jednotlivých typů asistenta pedagoga a jeho náplň a kompetence. Zaměříme se jak přivítat asistenta pedagoga v organizaci, jak nastolit efektivní spolupráci mezi ním, učitelem, rodiči.   zapojení asistenta pedagoga do vyučovacího procesu, aby se aktivně zapojil a umožnil tak žákům i dětem dosahovat svého maxima. Specifika práce asistenta u jednotlivých skupin handicapů.

Osnova vzdělávacího programu

 • Rozbor jednotlivých typů asistenta pedagoga
 • Náplň práce asistenta pedagoga pro dítě, žáka s potřebou podpůrných opatření
 • Náplň práce asistenta pedagoga pro dítě, žáka s potřebou podpůrných opatření – vymezení hlavní činnosti, pomoc žákům, práce asistenta pedagoga s ostatními ve třídě, nepřímá pedagogická činnost
 • Kompetence asistenta pedagoga
 • Diskuse o náplní práce a kompetencích asistenta pedagoga
 • Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
 • Spolupráce asistenta pedagoga s rodiči žáků
 • Spolupráce asistenta pedagoga s dítětem, žákem
 • Diskuse na téma Bariéry a rizika v práci asistenta pedagoga
 • Specifika spolupráce a komunikace asistenta pedagoga u jednotlivých skupin handicapů – narušená komunikační schopnost, porucha autistického spektra, specifické poruchy chování, nadání, apod.
 • Další vzdělávání asistenta pedagoga
 • Práce školního asistenta

Hodinová dotace  8 hodin    od 9,00 do 15,00

Cena semináře 1 700,- Kč

Lektor vzdělávacího programu: PaedDr. Iva Tomášková

Přihláška  Vzkaz:

  Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
  Vytvořil Petr Smejkal
  envelopephone-handset