Diagnostika a práce s portfoliem u dětí předškolního věku

Akreditace:
MŠMT-677/2022-1-106
Termín:
31.10. 2024 09:00
Místo:
Konferenční prostory Just- Home, nám. Jiřího z Lobkovic 8, Praha 3 - Vinohrady
Cena:
1 700 Kč

 Diagnostika a práce s portfoliem u dětí předškolního věku

Účastníci se dozví důležitost diagnostikování dětí pro další učení a celoživotní vzdělávání. Souvislost diagnostikování se stanovením výchovně vzdělávacím cílem, rozvoj dítěte dle jeho individuálních schopností a možností každého  dítěte. Tvorba diagnostického portfolia jako podklad pro diagnostiku a sledování pokroků dítěte a jak ho využít pro svou práci. Seminář bude veden prostřednictvím aktivního výkladu s možností řízené diskuse o zkušenostech účastníků s diagnostikou.

 Osnova vzdělávacího programu

 • Pedagogická diagnostika v požadavcích RVP PV, RVP ZV
 • Formulace cílů výchovně vzdělávacího procesu na základě diagnostiky dítěte, žáka
 • Diagnostická činnost učitele
 • Pedagogická diagnostika neformální, formální, současné přístupy
 • Požadavky na diagnostickou činnost, individuálnost, komplexnost, integrativnost, kontinuálnost, konkrétnost, objektivnost, konsenzualita, prognostický charakter, pedagogický optimismus
 • Etapy pedagogické diagnostiky
 • Typy diagnostikování, vstupní diagnostika, průběžná diagnostika, výstupní diagnostika
 • Metody pedagogické diagnostiky – pozorování, rozhovor,
 • Metody pedagogické diagnostiky – dotazník, anamnéza
 • Zrání x učení, školní zralost x školní připravenost, složky školní zralosti, diagnostika školní zralosti
 • Diagnostické nástroje k diagnostice zrání a k diagnostice učení
 • Diagnostika podle paní Bednářové
 • Predikt
 • Portfolio jako diagnostický prostředek
 • Forma, obsah, funkce portfolia
 • Práce s portfoliem z hlediska dětí, učitelů a rodičů

Hodinová dotace vzdělávacího programu 8 hodin  od 9,00 do 15,00 hod.

Cena vzdělávacího programu: 1 800,- Kč

Lektor vzdělávacího programu:  PaedDr. Iva Tomášková

 

 

Přihláška  Vzkaz:

  Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
  Vytvořil Petr Smejkal
  envelopephone-handset