Čtenářská pregramotnost a jak ji rozvíjet u dětí předškolního věku

Akreditace:
MŠMT-677/2022-4-106
Termín:
27.11. 2024 09:00
Místo:
Konferenční prostory JUST HOME nám. Jiřího z Lobkovic 8, Praha 3- Vinohrady
Cena:
1 700 Kč

Čtenářská pregramotnost a jak ji rozvíjet u dětí předškolního věku

Hodinová dotace 8 hodin

Seminář bude zaměřen na rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku, bude obsahovat praktické ukázky z dětské literatury a jak pracovat s textem a knihou u dětí předškolního věku. Obsahem semináře budou také i metody rozvíjející dovednosti ke čtení u dětí předškolního věku a ukázka četby na pokračování s úkoly.

 • Význam čtení pro rozvoj ostatních gramotností, pro rozvoj dalšího vzdělávání a pro život,
 • Vymezení pojmu čtenářské gramotnosti
 • Předškolní období a vnitřní motivace ke čtení, budování si vztahu ke knihám a porozumění čteného textu
 • Úloha rodiny v souvislosti se čtení a ve vztahu k předčtenářské gramotnosti
 • Úloha mateřské školy v souvislosti s rozvojem předčtenářské gramotnosti – podpora individuálních rozvojových možností dítěte, principy ZVP PV, klíčové kompetence vztahující se k předčtenářské gramotnosti
 • Spolupráce rodiny a mateřské školy – naplňování cílů v oblasti čtenářských dovedností
 • Předpoklady pro čtení – genetické předpoklady, percepčně-kognitivní zralost, zralost nervové soustavy, podnětné prostředí
 • Rozvoj smyslového vnímání, hry pro rozvoj smyslového vnímání
 • Orientace v prostoru, vnímání času
 • Pohybové hry a rozvoj motoriky a grafomotoriky
 • Zaměření se na podstatné myšlenky čteného textu – naslouchání
 • Metody rozvíjející předčtenářskou gramotnost
 • Čtení s tvorbou předpokladů, obrázkové čtení, pětilístek, metoda jazykové zkušenosti
 • Projekt KNIHA – K Knihovníček, N naslouchání, I ilustrace, H hra, A autor
 • Kniha je náš kamarád
 • Brzy budeme číst
 • Obrázkové čtení
 • Tvorba knihy
 • Čtení na pokračování s úkoly podporující čtenářskou pregramotnost
 • Závěr a diskuse

Účastník získá informace co je to čtenářská gramotnost a proč je důležité rozvíjet v předškolním věku dovednosti podporující čtení, jak spolupracovat s rodinou. Účastníci si také vyzkouší praktické činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a předčtenářské gramotnosti

Lektorem vzdělávacího programu bude:  PaedDr. Iva Tomášková

Osmihodinový seminář 9,00 - 15,00 hod.

 

Přihláška  Vzkaz:

  Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
  Vytvořil Petr Smejkal
  envelopephone-handset