O mně

Jmenuji se Iva Tomášková a vzdělávání ostatních mne provází o celý život. Má volba, stát se učitelkou byla jasná, protože jsem vyrůstala v učitelské rodině a škola byla mým druhým domovem.

Základní školu jsem absolvovala v menším městě, nyní lázeňském, v Klimkovicích a velmi ráda na tuto dobu vzpomínám, protože jsem prošla rukama výjimečných a velmi dobrých učitelů, na které s láskou vzpomínám a dodnes jsou mi vzorem. Neučili pouze jen kvantum nějakého nezáživného učiva, ale hlavně nás naučili přemýšlet, vyhledávat, učit se v souvislostech, ctít pravidla, spolupracovat, pomáhat si a být sami za sebe odpovědni.

Jelikož jsem byla ovlivněna svými učiteli a svou maminkou, učitelkou 1. stupně, i další vzdělávací cesta byla jasná – Střední pedagogická škola v Havířově. Tam jsem získala spoustu praktických dovedností a zkušeností při vzdělávání těch nejmenších.

Ale o vzdělávání dětí a mládeže jsem chtěla vědět ještě více a získat víc zkušeností a vědomostí a další vzdělávací zastávka byla na Pedagogické fakultě v Ostravě, kterou jsem absolvovala a pak jsem pokračovala na stejné fakultě doktorským studiem PaedDr. – doktor pedagogiky.

Po studiu jsem nastoupila jako učitelka 1. stupně, práce mne velmi uspokojovala, snažila jsem se dětem a žákům naslouchat, provázet je a pomáhat na jejich vzdělávací cestě. Největší odměnou pro mne je, když potkám své žáky a ti mi řeknou „Paní učitelko, s vámi to bylo prima, rádi vzpomínáme na chvíle s vámi“ a mám radost i z jejich úspěchů.

Nějakou dobu jsem pracovala jako učitelka a pak jsem nastoupila do funkce ředitele základní školy a mateřské školy.

V současné době pracuji jako učitelka odborných předmětů na VOŠ PRIGO pro přípravu učitelek mateřských škol, vychovatelek školních družin a asistentů pedagoga a předávám jim své zkušenosti z mé celoživotní práce s dětmi a žáky.

Víc jak 12 let také pracuji jako lektor a odborný konzultant a vedu semináře na různá témata a také jsem i dlouhodobě pracovala s několika školkami v rámci různých projektů.

Jsem také i certifikovaným lektorem inkluzivního vzdělávání, absolvovala jsem První spirálu kouče a jsem autorkou knihy k předčtenářské gramotnosti s názvem Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole a založila jsem si vzdělávací instituci a vedu a realizuji semináře pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol.

PaedDr. Iva Tomášková
Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
Vytvořil Petr Smejkal
envelopephone-handset