24. 8. 2023

Letní škola IT pro děti a s dětmi a Předčtenářská gramotnost - Skalní mlýn 7.8.2023 - 9.8.2023

Letní škola, která nesla název IT pro děti a s dětmi a Rozvoj předčtenářské gramotnosti s paní spisovatelkou Jaroslavou Pechovou probíhala v nádherném prostředí Moravského krasu ve Skalním mlýně.

Lektorem IT pro děti a s dětmi byla Mgr. Jarmila Adamcová, která je vedoucí učitelkou v mateřské škole a zabývá se jak dětem předškolního věku ukázat, že mobily a tablety nejsou jen pro hry a pro zábavu a žrout našeho vzácného času, ale že je možné je využít smysluplně.

Účastníci se naučili a hlavně si vyzkoušeli práci na animovaném filmu, jak si vyrobit pozadí, postavičky, jak nastavit telefon, či tablet ke snímání a který program k tomu využít. Vše bylo konstruováno tak, aby to následně zvládly i děti, získaly a hlavně si rozvíjely i nové dovednosti, vědomosti a schopnosti, naučily se komunikaci, spolupráci, rozdělit si svou práci a následně i své činnosti prezentovat a obhajovat.

Součástí semináře byla také i práce s 3D tiskárnou a opět to bylo koncipované, aby tuto činnost zvládly děti předškolního věku. Lektorka sdělila, že s dětmi intenzivně pracovala 3 měsíce - jak využívat 3D tiskárnu, jak si vytvořit obrázek k tisku, kde najdu návrhy k tisku, co budeme tisknout a po této době byly děti ve většině případů schopny, s minimální účastí učitelky, pracovat s 3D tiskárnou.

V oblasti předčtenářské gramotnosti jsme prakticky pracovali s pohádkovou knihou Jaroslavy Pechové Pohádky z louky. Účastnice dokončovaly příběhy, dramatizovaly, výtvarně zpracovávaly příběh, komentovaly, hledaly hlavní myšlenku příběhu. V další části pak byla práce s příběhem na pokračování s úkoly a tématem bylo Roční království. Celé třídenní setkání bylo zakončeno besedou s paní spisovatelkou Jaroslavou Pechovou

Účastníci odjížděli s novými poznatky, s novými kontakty a novými zážitky a s elánem do další práce s dětmi.

PaedDr. Iva Tomášková

Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
Vytvořil Petr Smejkal
envelopephone-handset