Definice koučinku ICF Etický kodex

Koučink je partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje je k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu

Proces koučinku pomáhá klientovi definovat cíle, kterých by chtěl dosáhnout a hledá cesty ke splnění cíle, podává efektivní a aktivní zpětnou vazbu.

Snad každý člověk touží po změně, má své životní cíle, kterých se snaží dosáhnout. Někdo s lepšími výsledky, jiný zase s nějakými problémy, další řeší překážky, které pro něj mohou znamenat, že svého cíle nedosáhne.

Kouč pomáhá přenést koučovaného přes problémy vhodnými otázkami a vhodnou pozitivní komunikací. A je mu také nápomocen hledat různá řešení, možnosti a vybrat tu správnou cestu, kterou si koučovaný sám definuje.

Abychom se rozvíjeli je důležité mít před sebou nějaký cíl nebo cíle a představte si je jako opěrné body na mapě a řešíme a hledáme tu správnou cestu k cíli, který je v tuto chvíli pro mne ten nejdůležitější, kterou cestou, které řešení vybrat, abych se v chaosu cílů neztratil. 

Cíle je nutno formulovat pozitivně, čeho bych chtěl dosáhnout a nejlépe SMART + 4U a měl by být zaměřený do budoucnosti a nachází se v pozitivním rámci

S -  specifický, jasný, konkrétní, čeho chci dosáhnout
M – měřitelný, jak poznám, že jsem svého cíle dosáhl, jak to bude vypadat, čeho dosáhnu
A – akceptovatelný pro mne, případně i pro mé okolí
R – reálný, cíle by měly být reálné, aby  nebyl příliš vysoký a tím pro nás nedosažitelný
T – termínovaný, jaký časový rámec si dám pro jeho splnění, do kdy
4 U – co uvidíš, co ucítíš, co uslyšíš, co uděláš, když dosáhneš cíle 

Pro kouče a koučovaného je důležitá efektivní komunikace a vzájemná důvěra

Kouč by se měl plně soustředit na koučovaného a aktivně mu naslouchat, aby:

  • Slyšel obavy koučovaného, přesvědčení, co je možné a co není možné
  • Rozlišoval mezi slovem, tónem hlase a řečí těla
  • Shrnoval, zrcadlil, parafrázoval, opakoval pro zajištění přesnosti a porozumění
  • Ujednocoval myšlenky koučovaného a dále na nich stavěl
  • Vystihoval a rozuměl podstatě sdělení koučovaného a pomáhá mu vyjádřit a k jádru věci, místo dlouhého popisování
  • Zvládl popsat situaci bez odsuzování, ztráty nestrannosti, aby se koučovaný mohl posunout k dalším krokům

Pokud chceme se chceme posouvat, musíme na sobě pracovat, myslet pozitivně a možná také i mít na této cestě průvodce, který nám pomůže najít a dojít tam kam chceme, dovede nás ke změně, přenese nás přes „černou díru“ různých druhů strachů. 

Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
Vytvořil Petr Smejkal
envelopephone-handset