19. 2. 2023

Důvěřujme dětem v jeho schopnosti

Dítě se projevuje tím, že chce objevovat svět, chce poznávat nové věci ve svém okolí, má velkou chuť se učit novým věcem, a to už od útlého věku. Je na rodičích a učitelích, aby jim v objevování a poznávání světa poskytovali dostatek příležitostí, možností a rozvíjeli tak jeho aktivitu a zájem o vše nové. V současné době je dítě obklopeno mnoha podněty, které na ně působí, má možnost získávat nové informace prostřednictvím informačních technologií, prostřednictvím knih, hraček, stolních a jiných her, prostřednictvím komunikace s rodiči a v neposlední řadě také i v mateřské škole.

Děti potřebují k rozvoji a k získávání nových vědomostí, dovedností a schopností určitou dávku samostatnosti a svobodného výběru činností a aktivit, které je zajímají a které jsou pro ně nové a neprozkoumané. Je velmi vhodné, aby děti při svém rozvoji využívaly svých předchozích zkušeností, využívaly pokus a omyl, experiment, opakovaly některé činnosti, tak dlouho, pokud se jim to nepodaří zvládnout, tak aby byly spokojené. Získat vlastní zkušenosti je pro jejich rozvoj nesmírně důležité. Místo toho, abychom jim něco teoreticky vysvětlovali, sdělovali, napomínali, zakazovali, přikazovali a říkali, jak a co mají dělat nebo zase naopak nedělat, je důležité je nechat si některé věci sami prožít a sami zažít. Získané zkušenosti pak využívají k dalšímu učení, dokáži lépe spolupracovat, lépe respektovat a přijímat pravidla, lépe pochopit zákonitosti a z případných chyb, které mohou být i opakované, se poučit a snažit se jich při dalších aktivitách vyhnout, či si ji uvědomit. Takto získané nové vědomosti se stávají trvalejší a pro dítě i snáze uchopitelné a pochopitelné a dokáži je lépe využít i v jiných situacích.

Tím, že děti aktivně objevují, mají možnost zkoušet nové věci, učit se v logických souvislostech, nacházet další logická spojení se rozvíjí celá jejich osobnost, touha a vnitřní motivace k učení. Je potřeba, aby rodiče i učitelé dětem důvěřovali v jejich schopnosti, že to zvládnou, že dokáží spolupracovat s ostatními, že se naučí navzájem si předávat své zkušenosti a vědomosti. V prostředí mateřské školy je žádoucí, aby učitelka využila toho, co děti znají a mohly to před ostatními „prezentovat“, spolupracovat s ostatními a mít možnost se v daných oblastech se neustále zlepšovat a zdokonalovat. Pokud učitelka připravuje pro děti činnosti nebo aktivity je důležité, aby věděla, na jaké úrovni jsou jejich vědomosti, co umí, co zvládají, aby mohla lépe plánovat jejich vzdělávací cestu.

Dopřejme dětem možnost objevovat, možnost získávat své vlastní zkušenosti, možnost experimentovat před mentorováním a nechat tak děti zažít úspěch a náležitě si jej užít.

Copyright © 2024 PaedDr. Iva Tomášková
Vytvořil Petr Smejkal
envelopephone-handset